Saturday, August 23, 2008

Teh Tarik Session SJI87

Datang Jangan Tak Datang, sekiranya ada perubahan tempat dan tarikh akan diumumkan kemudian. Have a nice day........ Cheers!!!!

APMM VS CCSJI87

APMM VS CCSJI87
Third Warm Up Match......