Saturday, January 31, 2009

Happy Birthday To Youuuu.........."Happy Birthday Yassin" ulangtahun yang ke 39 pada Feb 1

Masalah Teknikal

Pihak pengurusan blog ingin memohon maaf di atas penutupan sementara kerana terdapatnya sedikit masalah teknikal beberapa bulan yang lalu. Walaubagaimanapun pihak pengurusan ingin memaklumkan bahawa sji87community akan dilebarkan lagi jaringannya didalam group facebook yang kini dalam proses akhir perbincangan antara loose canon, kajang today dan Jack Sparrow. Kepada pelanggan pelanggan sji87community blog akan diemail untuk diinvite ke dalam facebook group sji87 kelak.Jack Sparrow

APMM VS CCSJI87

APMM VS CCSJI87
Third Warm Up Match......